Leśne wędrowanie
Ekologia, ochrona lasów Lubelszczyzny, rezerwaty przyrody, urokliwe miejsca do rekreacji i odpoczynku. Las o każdej porze roku jest przepiękny - nie musimy tego wszystkim udowadniać, choć często warto to podkreślać. Co tak naprawdę 'las' dla nas znaczy? Przez słowo „las” rozumie się grunt leśny z rosnącymi na nim drzewostanami. Z przyrodniczego punktu widzenia las stanowi wysoko zorganizowany zespół, w którym wzajemnie współdziałają: gleba leśna, rośliny, zwierzęta i klimat. Las towarzyszy nam od zarania dziejów, spotykamy się z nim w różnych sytuacjach: w czasie wakacji, kiedy wybieramy się na grzyby, podczas wycieczek krajoznawczych czy rodzinnych wypadów piknikowych. Wielu z nas popiera zapewne słowa Heleny Szafran „Kto pozna przyrodę, uczy się ją miłować”, dlatego musimy przez cały nasz żywot poznawać las, który jest nieodzowną częścią przyrody. Audycja 'Leśne wędrowanie z Radiem Lublin' powstała przy współpracy z Regionalną Dyrekcją Lasów Państwowych w Lublinie oraz Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie w ramach kampanii: Lasy Państwowe. Zapraszamy. Do usłyszenia - Magdalena Lipiec-Jaremek.

13.06.2020 Leśne wędrowanie

13.06.2020 Leśne wędrowanie

Ponownie można korzystać z infrastruktury leśnej. Dozwolone jest użytkowanie wszystkich parkingów leśnych, miejsc postoju i wiat turystycznych administrowanych przez Nadleśnictwa...

Strona 1 do 20 1 2 20
Skip to content