Historia Radia Lublin

1658701 lgZapowiedź: 'Tu Polskie Radio Lublin’ pada po raz pierwszy 10 sierpnia 1944 r. Tak rozpoczyna działalność rozgłośnia będąca tubą propagandową PKWN a następnie Rządu Tymczasowego. Nadaje na fali średniej 224 m poprzez wagonową radiostację zwaną potocznie 'PSZCZÓŁKĄ’ i sieć radiowęzłów.

22 listopada 1944 r. Dekret PKWN powołuje Przedsiębiorstwo Państwowe 'POLSKIE RADIO’. 31 XII 1944 r. radiostacja przy ul. Bema 2 w Lublinie podejmuje nadawanie audycji na falach krótkich w językach: polskim, angielskim, francuskim i rosyjskim. W tymże dniu Radio rejestruje na płytach decelitowych przebieg sesji KRN. W marcu 1945 r. radiostacja wagonowa dojeżd

ża do prawobrzeżnej Warszawy, która przejmuje nadawanie programu – przynajmniej nominalnie – ogólnopolskiego.

1658691

Historia radia regionalnego zaczyna się 20 września 1952 r. W prowizorycznie adaptowanej wilii przy ul. 22 Lipca 5 w Lublinie podejmuje pracę Ekspozytura Polskiego Radia.

1658692

Program lokalny trwa najpierw 45 minut na dobę, potem wzrasta stopniowo do półtorej, dwu i dwu- i pół godziny. Jest nadawany w dwóch, a następnie w trzech odcinkach: porannym, południowym i popołudniowym. Emisja odbywa się wyłącznie poprzez radiowęzeł w województwie lubelskim. W dniu 1 V 1957 r. rozpoczyna pracę stacja średniofalowa. Częstotliwość: 1594 kHz, moc 1 kW. Antenę zamontowano na dachu Technikum Budowlanego przy al. Racławickich w Lublinie, a nadajnik umieszczono w części jednej z sal lekcyjnych. 1 stycznia 1958 r. Ekspozytura zyskuje status Rozgłośni Regionalnej.

15 I 1961 r. emisję średniofalową przejmuje ośrodek nadawczy w Bożym Darze, program nadawany jest z nadajnika o częstotliwości 1367 kHz, z mocą 30 kW .

28 XII 1963 r. – tenże ośrodek rozpoczyna nadawanie programu lokalnego na częstotliwości 69,92 MHz.

W roku 1960 rozpoczyna się budowa nowego gmachu Rozgłośni przy ul. Obrońców Pokoju 2.

1658693

1658694

1658695

21 lipca 1964 r. zostaje on oddany do użytku.

1658696

1658697

1658698

Od 18 X 1973 r. w programie monofonicznym Polskiego Radia w Lublinie pojawiają się pierwsze audycje muzyczne w technice stereo.

12 X 1978 r. – Radio Lublin kończy równoległe nadawanie programu lokalnego na falach średnich i ultrakrótkich, poprzestając na emisji ultrakrótkofalowej – 72,59 MHz.

Między 13 grudnia 1981 r. a 24 stycznia 1982 r., w związku z ogłoszeniem stanu wojennego, następuje przerwa w działalności programowej Polskiego Radia Lublin.

28 IV 1984 r. powstaje Radiowo-Telewizyjne Centrum Nadawcze w Tarnawatce, które rozpoczyna emisję programu regionalnego z Lublina na 67,61 MHz.

15 X 1990 r. w miejsce Rozgłośni Regionalnej Polskiego Radia i Telewizji powołany zostaje Ośrodek Radiowo-Telewizyjny w Lublinie.

4 III 1991 r. Rozgłośnia Radia Lublin przechodzi na 19-godzinne nadawanie programu 'na żywo’ w godzinach 5.00 – 24.00.

3 IV 1992 r. – program nadawany jest od 5.00 – 24.00 na UKF a od 00.00 do 5.00 tylko na falach 102.2 MHz.

14 XII 1992 r. emisję programu PR Lublin na 102,2 MHz podejmuje RCTN w Piaskach.

Rozdzielenie struktur Radia i Telewizji nastąpiło w roku 1993, a 1 I 1994 r. powstała spółka akcyjna Skarbu Państwa pn. „Polskie Radio – Regionalna Rozgłośnia w Lublinie RADIO LUBLIN – S.A.”.

Z dniem 10 stycznia 1994 r. Radio Lublin S.A. rozpoczyna na swojej antenie nadawanie programu całodobowego.

W roku 1994 dobudowano nowe skrzydło Rozgłośni mieszczące urządzenia techniczne, newsroom programów informacyjnych, pokoje redakcyjne oraz biurowe, a także nowoczesne studio nagrań muzycznych pn. 'HENDRIX’.

1658699

1658700

Dane do 'Zarysu historii Radia Lublin’ zaczerpnięto z książki St. Formala pt. 'Anteny nad Bystrzycą’.

/fot. archiwum RL/

antena
o tym się mówiło

REKLAMA
Skip to content