Kolekcje Sztuki STAROPOLSKIEJPrzegląd Kolekcje Sztuki to nowa inicjatywa kulturalna w Lublinie. Pierwsza edycja Kolekcji będzie poświęcona sztuce STAROPOLSKIEJ, ważnej dla początków kształtowania się rodzimej kultury.

Najważniejszym elementem Przeglądu są słuchowiska – spektakle radiowe nagrywane z udziałem publiczności w studiu im. Budki Suflera w Radiu Lublin. W ramach Przeglądu Kolekcje Sztuki w Radiu Lublin odbędą się też rozmowy, poświęcone sztuce staropolskiej.

Przegląd Kolekcje Sztuki STAROPOLSKIEJ to cykl wydarzeń interdyscyplinarnych, którego głównym zadaniem jest zbudowanie przestrzeni spotkania, metafizyki z codziennością, sacrum i profanum. Przegląd ma umiejscawiać sztukę w tradycji chrześcijańskiej Europy, w teologii, w tradycji i nauce kościoła oraz w filozofii.

Współorganizatorami przeglądu są Fundacja Sztuki Kreatywna Przestrzeń, Teatr im. Juliusza Osterwy w Lublinie i Radio Lublin. Partnerzy to: Wojewódzka Biblioteka im. H. Łopacińskiego w Lublinie i Teatr Stary w Lublinie.

Organizację Przeglądu Kolekcje Sztuki dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu.

Brak artykułów

antena
o tym się mówiło

REKLAMA
Skip to content