Ładowanie Wydarzenia

« Wszystkie Wydarzenia

  • To wydarzenie minęło.

Ogólnopolska Konferencja Naukowa Ochrona Krajobrazu-Krajobrazy Priorytetowe

15 września - 17 września

PROGRAM   SZCZEGÓŁOWY  KONFERENCJI

ŚRODA 15.09.2021

 12.00-13.00 Rejestracja uczestników, hol główny Państwowej Szkoły Wyższej

  1. Papieża Jana Pawła II

13.00‑14.00 Obiad, stołówka Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej

14.00‑14.30 Uroczyste otwarcie konferencji, aula 133R

prof. dr hab. Jerzy Nitychoruk – Rektor Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II

dr hab. Jarosław Balon, prof. UJ – Przewodniczący Polskiej Asocjacji Ekologii Krajobrazu

14.30‑15.45 Obrady plenarne, aula 133R

prof. dr hab. Andrzej Richling, Badania nad krajobrazem – ich istota, znaczenie i historia w naszym kraju

dr hab. Urszula Myga-Piątek, prof. UŚ, prof. dr hab. Jerzy Solon, Przegląd doświadczeń
w zakresie sporządzania audytu krajobrazowego – największe trudności i problemy

15.45‑16.15 Przerwa kawowa

16.15‑17.30 Obrady plenarne, aula 133R

dr hab. Mariusz Kistowski, prof. UG, Metodyka oceny zagrożeń wartości krajobrazowych obszarów chronionych w ramach audytu krajobrazowego na przykładzie rezerwatów przyrody województwa pomorskiego

dr hab. Jarosław Balon, prof. UJ, Obszary górskie jako przedmiot teoretycznych i praktycznych studiów krajobrazowych

18.00 Kolacja, stołówka Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej

18.30 Zebranie informacyjne Polskiej Asocjacji Ekologii Krajobrazu

 CZWARTEK 16.09.2021

 8.00‑9.00 Śniadanie, stołówka Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej

9.00‑11.00 Sesja 1. Badania nad krajobrazem, założenia teoretyczne, stosowane rozwiązania, aula 133R

 prof. dr hab. Marek Degórski, Ochrona krajobrazu-wymiar krajowy a perspektywa międzynarodowa

mgr inż. Karolina Trykacz, dr hab. Sebastian Bernat, prof. UMCS, Doświadczenia Portugalii w ochronie i planowaniu krajobrazu

dr hab. Bożena Degórska, prof. IGiPZ, Holistyczne podejście do krajobrazu kulturowego-powrót czy nowe ujęcie?

prof. dr hab. Wiesław Ziaja, Krajobraz kulturowy Spitsbergenu

dr hab. Bogusława Baran-Zgłobicka, prof. UMCS, Wybrane problemy ochrony krajobrazu
w planowaniu przestrzennym na poziomie lokalnym

dr Jolanta Cichowska, Rola agroturystyki w kreowaniu krajobrazu przyrodniczego i kulturowego wsi

mgr Jerzy Lechnio, dr Ewa Malinowska, Krajobrazy priorytetowe Narwiańskiego Parku Narodowego w ujęciu audytu krajobrazowego

 11.00‑11.30 Przerwa kawowa

11.30‑13.00 Sesja 2. Audyt krajobrazowy – założenia metodyczne, aula 133R

 dr hab. Agata Cieszewska, Krajobrazy priorytetowe w kontekście celów ochrony krajobrazu

dr hab. inż. Renata Giedych, Audyt krajobrazowy a planowanie miejscowe – problemy metodyczne

dr Elżbieta Papińska, dr Anna Majchrowska, Krajobrazy priorytetowe a obecne formy ochrony krajobrazu

dr hab. Grażyna Łaska, prof. PB, Doliny rzeczne jako krajobrazy priorytetowe – ich ochrona versus zagospodarowanie

dr hab. Rafał Kot, prof. UMK, Rozpoznanie rzeźby terenu w audycie krajobrazowym w kontekście określenia cech przyrodniczych krajobrazu

dr inż. Anna Żemła-Siesicka, Aspekty wizualne krajobrazu w audycie krajobrazowym

13.00‑14.00 Obiad, stołówka Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej

14.00‑16.30 Sesja terenowa Krajobrazy miasta Biała Podlaska

16.30‑16.45 Przerwa kawowa

16.45‑17.30 Sesja posterowa

dr Maria Zachwatowicz, Współpraca transgraniczna w ochronie krajobrazu – stan i perspektywy

dr Wojciech Maciejowski, Priorytety w ochronie i zachowaniu krajobrazu jurajskiego

mgr inż. Adela Malak, Percepcja krajobrazu jako przedmiot badań naukowych

dr inż. Agnieszka Kułak, Od Spiczyna do Pełczyna – Krajobrazy Wieprza

dr Tomasz Duda, dr hab. Michał Kupiec, Zagospodarowanie turystyczne jako potencjalne zagrożenie walorów krajobrazów priorytetowych

dr inż. Agnieszka Mandziuk, dr Arkadiusz Weremczuk, dr inż. Stanisław Parzych, Problemy ekonomicznej wyceny obszarów przyrodniczo cennych

17.30‑19.00 Panel dyskusyjny:  Audyt krajobrazowy – czego się nauczyliśmy o wartościach krajobrazu,

Moderatorzy: prof. dr hab. Jerzy Solon, dr hab. Urszula Myga-Piątek prof. UŚ, aula 133R

Celem dyskusji jest wymiana spostrzeżeń i doświadczeń oraz konkretnych wniosków dotyczących efektywności i skuteczności wyłaniana krajobrazów priorytetowych zgodnie z metodyką audytu.W dyskusji liczymy na głosy, które pomogą odpowiedzieć m.in na następujące pytania:1.            Czego nowego dowiedzieliśmy się o obszarach krajobrazowo cennych, (które w trakcie procedury audytowej wyłoniono jako priorytety), a czego nie wiedzieliśmy wcześniej (nie były to obszary dotychczas chronione prawnie, ani nie były szczególnie wyróżniające się);2.            W czym metodyka audytowa utrudniła uznanie za krajobraz priorytetowy obszar, który wiedzieliśmy, że jest krajobrazowo cenny (a zastosowanie metodyki nie wskazało na ten obszar jako priorytetowy);3.            W jakim stopniu zastosowana metodyka potwierdziła słuszność dotychczasowej ochrony oraz czy była pomocna we wnioskowaniu np. o rozszerzenie powierzchni danej formy ochrony lub jej wzmocnienie.

 20.00 Uroczysta kolacja, Restauracja „VERONA” ul. Janowska 4/8, Biała Podlaska

PIĄTEK  17.09.2021

 8.00‑9.00 Śniadanie, stołówka Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej

9.00‑11.00 Sesja 3. Audyt krajobrazowy – przykłady prac, aula 133R

dr hab. Sebastian Bernat, prof. UMCS, mgr inż. Karolina Trykacz, Zastosowanie metodyki audytu krajobrazowego dla wybranych obszarów województwa lubelskiego i świętokrzyskiego

dr Krzysztof Badora, Krajobrazy województwa opolskiego w świetle wyników inwentaryzacji metodą audytu krajobrazowego

dr Andrzej Affek, Carpathian strategy for enhancing biodiversity and landscape conservation – doświadczenia z przygotowywania dokumentu strategicznego na poziomiemiędzynarodowym

mgr Jarosław Kamiński, mgr inż. arch. Agnieszka Podgórska, mgr Cyprian Roszak, Krajobrazy priorytetowe w województwie wielkopolskim

11.00‑11.30 Przerwa kawowa

11.30‑13.00 Sesja 4. Gospodarowanie krajobrazem, aula 133R

dr Michał Jakiel, mgr Marcin Rechciński, dr Paweł Krąż, dr hab. Jarosław Balon prof. UJ, Społeczna a ekspercka ocena krajobrazu z zastosowaniem metody JARK – studium przypadku wybranych gmin karpackich

dr Mirosław Stepaniuk, Problemy ochrony i udostępniania krajobrazu priorytetowego dla potrzeb turystyki na przykładzie Krainy Otwartych Okiennic

dr Jolanta Kijowska, dr Marek Maciantowicz, Przyszłość rezerwatów w mieście –  szanse
i zagrożenia

dr Michał Jakiel, Zmiany krajobrazu w otoczeniu obszarów chronionych i ich konsekwencje

dr hab. Michał Kupiec, dr Tomasz Duda, Ochrona walorów krajobrazu kulturowego w rejonach cennych przyrodniczo na przykładzie Drawieńskiego Parku Narodowego

 13.00‑13.30 Zakończenie i podsumowanie konferencji

13.30‑14.30 Obiad, stołówka Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej

 

 

                                          

 

 

 

Szczegóły

Start:
15 września
Koniec:
17 września
Kategoria Wydarzenie:

Miejsce

Biała Podlaska
Biała Podlaska,Polska
Skip to content