Ładowanie Wydarzenia

« Wszystkie Wydarzenia

  • To wydarzenie minęło.

Międzynarodowa konferencja naukowa pt. “Partnerstwo Polski i Ukrainy w warunkach zmiany ładu międzynarodowego”

12 czerwca - 13 czerwca

Plakat konferencji

Instytut Stosunków Międzynarodowych UMCS zaprasza do udziału w międzynarodowej konferencji naukowej pt. “Partnerstwo Polski i Ukrainy w warunkach zmiany ładu międzynarodowego”.

Termin: 12-13 czerwca 2024 r.

Miejsce: Instytut Stosunków Międzynarodowych, Wydział Politologii i Dziennikarstwa UMCS (ul. Głęboka 45, Lublin).

Celem konferencji jest wielopłaszczyznowa i wielopoziomowa diagnoza stanu i perspektyw partnerstwa Polski i Ukrainy w kontekście zmiany przestrzeni geopolitycznej obu państw; stworzenie forum dyskusji, wymiany poglądów środowisk akademickich, analityczno-eksperckich i politycznych z Polski i Ukrainy, innych państw i instytucji międzynarodowych, dążąc także do wykorzystania potencjału „Akademicko-Analitycznego Trójkąta Lubelskiego”.

Temat przewodni konferencji zrealizowany zostanie w ramach czterech bloków tematycznych:

  1. Środowisko międzynarodowe i bezpieczeństwo stosunków Polski i Ukrainy,
  2. Wymiar polityczny, gospodarczy i społeczny stosunków Polski i Ukrainy,
  3. Historia, pamięć i tożsamość w stosunkach Polski i Ukrainy,
  4. Nauka i edukacja w stosunkach Polski i Ukrainy.

Poza prezentacją referatów w blokach tematycznych planowane są dwie sesje plenarne: sesja inaugurująca obrady – pod tytułem: „NATO – Polska – Ukraina w zmieniającym się ładzie międzynarodowym” oraz sesja zamykająca obrady – „Unia Europejska – Polska – Ukraina w zmieniającym się ładzie międzynarodowym”. Na uczestników czeka ponadto ekspercka dyskusja w formacie okrągłego stołu pt. „Jaka polityka Unii Europejskiej wobec południowego i wschodniego sąsiedztwa?”.

Wydarzeniu będą towarzyszyć:

  • promocja monografii “Partnerstwo strategiczne Polski i Ukrainy w warunkach zmiany systemu międzynarodowego. Punkt widzenia Polski i Ukrainy”, red. M. Pietraś, W. Baluk, H. Perepełycia, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2024,
  • wystawa zdjęć z walk w Ukrainie „Profesura w okopach”,
  • wręczenie medalu św. Cyryla i Metodego Centrum Europy Wschodniej UMCS Fedorowi Szandorowi z Użgorodskiego Uniwersytetu Narodowego (Ukraina).

Program wydarzenia jest dostępny pod linkiem – https://www.umcs.pl/pl/program,29730.htm

Organizatorem konferencji jest Instytut Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, przy współpracy z Instytutem Europy Środkowej w Lublinie i Instytutem Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Tarasa Szewczenki w Kijowie. Wydarzenie finansowane jest ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego RP. Wydarzenie odbywa się pod patronatem Profesora Andrzeja Szeptyckiego, podsekretarza stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Skip to content