Ładowanie Wydarzenia

« Wszystkie Wydarzenia

  • To wydarzenie minęło.

Kongres Współpracy Transgranicznej Lublin 2020-edycja on-line

6 października - 9 października

Już od dziesięciu lat, każdej jesieni, Lublin staje się na kilka dni miejscem spotkania osób zaangażowanych we współpracę transgraniczną
z krajów  Unii Europejskiej i Partnerstwa Wschodniego.

W tym roku Kongres Współpracy Transgranicznej Lublin 2020 (znany poprzednio jako Kongres Inicjatyw Europy Wschodniej), poświęcony będzie wyzwaniom, jakie przed lokalnymi wspólnotami w całej Europie postawiła pandemia COVID-19. Tematem przewodnim Kongresu organizowanego w dniach 6-9 października 2020 r. jest Samorząd jutra. Między otwartością a odpowiedzialnością. Ze względu na obecną sytuację wydarzenie w całości odbędzie się w przestrzeni wirtualnej, z wykorzystaniem nowoczesnej platformy i symultanicznego tłumaczenia na trzy języki: polski, angielski I rosyjski.

Cztery dni Kongresu wypełnione będą panelami i warsztatami z udziałem wybitnych europejskich ekspertów, takich jak Charles Landry (Wielka Brytania), Prof. Aleksander Sogomonov (Rosja), Rasmus Wiinstedt Tscherning (Dania), Marharyta Zhenchuk (Ukraina), Krzysztof CzyżewskiEdwin Bendyk (Polska) skupionymi wokół czterech obszarów tematycznych. Debata otwierająca z udziałem włodarzy miast z różnych części Europy, dotyczyć będzie priorytetów samorządu w nowej (post)pandemicznej rzeczywistości. W kolejnych dniach zwrócimy uwagę na funkcjonowanie kultury i turystyki kulturowej w nowych warunkach oraz jak budować markę turystyczną miasta. Następnie będziemy dyskutować na temat możliwości zrównoważonego rozwoju gospodarczego, granic tradycyjnie rozumianego wzrostu oraz strukturalnych zmian na rynku pracy. Przyjrzymy się nowej „fali” innowacyjności, firmom i sektorom, które najlepiej poradziły sobie w obecnych warunkach. Podejmiemy również dyskusję na temat samoorganizacji społecznej w czasach pandemii, z uwzględnieniem sytuacji społeczności migranckich.

Jak co roku, Kongresowi towarzyszyć będzie Forum Partnerów, mające na celu stworzenie przestrzeni komunikacji oraz wymianę doświadczeń między organizacjami poszukującymi międzynarodowych partnerów. Spotkanie on-line Radnych miejskich poświęcone będzie funkcjonowaniu samorządu w czasie pandemii oraz perspektywie współpracy z miastami partnerskimi w przyszłości. Podczas Giełdy Grantodawców zaprezentowane zostaną możliwości pozyskania środków finansowych z wybranych programów grantowych.

W ramach Konkursu dobrych praktyk przedstawione zostaną najlepsze rozwiązania w zakresie inicjatyw podejmowanych na rzecz społeczności lokalnej i współpracy transgranicznej w Europie i krajach Partnerstwa Wschodniego w obliczu pandemii koronawirusa. Kongresowi towarzyszyć będą również wydarzenia kulturalne transmitowane w formie live streamingu.

Kongres Współpracy Transgranicznej Lublin 2020 otrzymał dotację z Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w ramach programu „Dyplomacja publiczna 2020 – nowy wymiar” oraz został objęty honorowym patronatem Komisji Europejskiej, a do wielu dotychczasowych Partnerów w tym roku dołączyli: Związek Miast Ukrainy, Białoruska Organizacja “Miasta Partnerskie” i Instytut Adama Mickiewicza.

Wszystkie wydarzenia w ramach Kongresu będą dostępne bezpłatnie, po zarejestrowaniu się na platformie on-line. Wydarzenia kulturalne będą dostępne w formie streamingu na stronach organizatorów i partnerów Kongresu.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie www.kongres.lublin.eu.

 

06.10.2020 wtorek10.0012.00
PANEL OTWARCIA

Opis panelu:

Pandemia COVID-19 postawiła przed samorządami, uczelniami, firmami i organizacjami pozarządowymi nowe wyzwania. Znajdujemy się w rzeczywistości zdominowanej przez zmienność, niepewność, złożoność i niejednoznaczność. W panelu otwierającym prezydenci/merowie miast z różnych obszarów geograficznych spróbują odpowiedzieć na pytanie jak wyobrażają sobie samorząd jutra? Na ile powinien być otwarty na współpracę iwymianę doświadczeń, a na ile koncentrować się na odpowiedzialności za swoich obywateli. Kluczową wydaje się kwestia zarządzania miastem wobec wyzwań związanych z rozwojem i budowaniem wspólnoty czy odpowiedzialnością za wspólną przestrzeń.

W trakcie dyskusji porozmawiamy o tym w jaki sposób zdefiniowano zakres i sposób prowadzonych działań kryzysowych oraz jak je dostosować do nowych, wciąż zmieniających się realiów. Dowiemy się na ile samorządy, ale również inne podmioty publiczne są samowystarczalne, a na ile muszą korzystać z obcych zasobów, wsparcia I współpracy. Wspólnie z gośćmi porozmawiamy o roli samorządu przy realizacji działań pomocowych I wspierających. Czy te działania były wystarczające i na ile okazały się efektywne? W jaki sposób odbywał się podział odpowiedzialności pomiędzy instytucjami państwowymi a samorządowymi. Czy podejmowane działania i współpraca międzysektorowa była skuteczna?

Kolejnym bardzo ważnym tematem będzie nowa ekonomia w obliczu kryzysu gospodarczego po pandemii. Jak bardzo zmienią się budżety miast? W jaki sposób samorządy adaptują je do zmieniającej się rzeczywistości. W jakim stopniu miasta, które dotychczas były otwarte na partycypacyjny model zarządzania i decydowania o rozwoju miasta będą angażować obywateli do współdecydowania? Na ile samorządy są otwarte na partnerów zewnętrznych i jak wygląda solidarność i współodpowiedzialność prowincji/peryferii w perspektywie regionu i świata.

07.10.2020 środa

10.0012.00
PANEL: Sektor kultury a wyzwania rzeczywistości (post)pandemicznej
prezentacja filmu STREETART

Opis panelu:

Sytuacja pandemiczna w Polsce i na świecie spowodowała radykalne zmiany w większości sfer życia. Sektor kultury również znalazł się w sytuacji szczególnej. Ze względu na ograniczoną możliwość przemieszczania i gromadzenia się, dotychczasowy sposób konstruowania oferty kulturalnej wokół fizycznie istniejących instytucji i miejsc został uniemożliwiony zarówno na poziomie lokalnym, jak i globalnym. Wyzwaniem stały się narastający kryzys gospodarczy oraz nierzadko zmniejszenie finansowania kultury ze środków publicznych i prywatnych. Międzynarodowy obieg kulturalny i zwyczajowe relacje pomiędzy partnerami zagranicznymi uległy zaburzeniu. Wiele inicjatyw i wydarzeń odwołano lub przełożono na inny termin, co uderzyło także w zbudowaną wokół nich przez lata infrastrukturę gospodarczą. Wielkie, międzynarodowe wydarzenia przyciągały rokrocznie setki tysięcy turystów z kraju i zagranicy, przyczyniając się do budowania atrakcyjnego wizerunku miasta, wymiernych korzyści finansowych i zwiększenia zainteresowania lokalnymi uczelniami. Jak poradzą sobie w rzeczywistości pandemicznej miasta, które postawiły na turystykę kulturalną i jak zmieni się ich strategia?
Izolacja społeczna sprawiła, że organizacje i instytucje kultury zaczęły dynamicznie budować publiczność w świecie wirtualnym, tworzyć z dnia na dzień nową infrastrukturę techniczną, nowe formy organizacji działalności kulturalnej, które wymagają odmiennych kompetencji. Rodzi to wiele pytań i wątpliwości. Czy nowe technologie stworzą szanse na budowanie trwalszych więzi między instytucjami i twórcami kultury a odbiorcą? Jak kompletować ofertę kulturalną i wybierać odpowiednie narzędzia do jej realizacji, uwzględniając nowe zjawiska i tendencje? Które z rozwiązań mają szansę, by wejść na stałe do działalności branży kulturalnej, nawet po zakończeniu pandemii?

08.10.2020 czwartek10.00–12.00
PANEL: Kreatywny rozwój – gospodarka bez przymusu wzrostu

Opis panelu:

Współczesny świat stanął przed fundamentalnymi barierami rozwoju społeczno-gospodarczego oraz demograficznego. Wagę tych zagadnień jednak w pełni uzmysłowiła ludzkości dopiero pandemia Covid-19, przyspieszając rysujące się już uprzednio przełomowe trendy. Dla gospodarki i przedsiębiorczości to niezwykle ważna chwila. Podczas panelu poruszone zostaną kluczowe dla przyszłości rozwoju społeczno-ekonomicznego świata i Europy zagadnienia.
Po pierwsze, czy możliwe jest odejście od przymusu nieustannego kreowania wzrostu gospodarczego mierzonego tradycyjna miarą PKB? Czy i jak można włączyć inne komponenty opisujące rozwój gospodarczy? Czy kraje rozwijające się mogą być zainteresowane przeformułowaniem swoich paradygmatów rozwojowych? Po drugie, w jaki sposób pandemia, ale także rozwijające się wcześniej technologie, zmienią rynek pracy, miejsce pracy i samych pracowników? Jak nowe modele pracy zmienią nasze miasta? Ile będzie pracy zdalnej w pracy? Po trzecie, czym jest nowa przedsiębiorczość i jakie są/będą jej źródła i przejawy? Czy modele biznesowe gospodarki cyfrowej umożliwią nową „falę” innowacyjności? Jak w gospodarce po-pandemicznej odnajdą się firmy z sektora przemysłów kreatywnych? Czy firmy nadal będą wolały nadal korzystać z zasobów zewnętrznych czy też je posiadać? Wreszcie po czwarte, czy kolektywna, hybrydowa wiedza wielu osób da kolejny impuls innowacyjny dla gospodarki? Jak te procesy zinstytucjonalizować i czy instytucjonalizować? Czy miasta powinny korzystać z wiedzy eksperckiej czy własnych mieszkanek i mieszkańców?

09.10.2020 piątek10.0012.00
PANEL: Samoorganizacja społeczna w czasach pandemii

Opis panelu:

Pandemia COVID-19 wyraźnie wskazała potrzebę poszukiwania nowych rozwiązań w standardowym, „tradycyjnym” funkcjonowaniu i ofercie instytucji – począwszy od zapewnienia niezbędnego sprzętu ochronnego i środków higieny, poprzez wsparcie osób starszych, samotnych, niesamodzielnych w sytuacji kwarantanny czy młodzieży szkolnej w kontekście nauczania zdalnego. Inicjatywy oddolne, które powstały na całym świecie w odpowiedzi na tę potrzebę pokazały ogromny potencjał i umiejętność generowania skutecznych, synergicznych rozwiązań ad hoc. Jakie to były inicjatywy? Jakie wynieśliśmy z tego czasu lekcje? Co możemy zrobić, by nie stracić tego potencjału i być w stanie choć częściowo skorzystać z lekcji udzielonych nam przez społeczeństwo obywatelskie?

 

Szczegóły

Start:
6 października
Koniec:
9 października
Wydarzenie kategoria:

Miejsce

Lublin,lubelskiePolska+ Google Map
Skip to content