Lubelskie Forum Gospodarcze

Lubelskie Forum Gospodarcze, Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie, 16.11.2022, fot. Iwona Burdzanowska