Bialski Kongres Przedsiębiorczości. Głównymi punktami budowa autostrady A2 i parku logistycznego w Małaszewiczach

290812846 5185653404805132 2337209071294424407 n 2022 06 27 200303

Rozwój południowego Podlasia i wschodniej Polski w dobie konfliktu zbrojnego w Ukrainie to jeden z tematów Bialskiego Kongresu Przedsiębiorczości, który odbywa się w Akademii Bialskiej Nauk Stosowanych.

Kongres zdominowały głównie dwa wątki: budowa autostrady A2 do granicy z Białorusią oraz rozbudowa parku logistycznego w Małaszewiczach. 

Uczestnicy kongresu są zgodni: przed południowym Podlasiem bardzo duży potencjał rozwoju. O tym mówił m.in. członek Rady Bialskopodlaskiej Izby Gospodarczej, Tomasz Kułakowski. – Do tego potrzebne są niezbędne inwestycje infrastrukturalne. Przede wszystkim budowa autostrady A2 i rozbudowa węzła kolejowego w Małaszewiczach po to, by przewozić jak najwięcej ładunków z nowego Jedwabnego Szlaku. To są szanse dla regionu, by tworzyć nowe miejsca pracy, płacić więcej podatków do budżetu państwa centralnego, a także samorządowego, i do tego, by firmy mogły się rozwijać – podkreślał Tomasz Kułakowski. 

Uczestnicy kongresu starali się odpowiedzieć na pytanie, co można zrobić, aby inwestycje transportowe w Polsce Wschodniej (chodzi m.in. o budowę autostrady A2) nie służyły wyłącznie tranzytowi, ale też wpływały na rozwój regionu. – Kluczowe jest, by wykonać i ukończyć ten odcinek, bo ta autostrada musi powstać – zaznacza Dariusz Brzeziński z firmy BPO Champions, która pracuje dla wielu firm logistycznych. – To jest jeden szlak, czyli wschód-zachód, i tutaj to jest oczywiście tranzyt, ale tak naprawdę jest też coraz więcej firm z regionu, które obsługują klientów na przykład w Europie Zachodniej. Chodzi o to, żeby one mogły to robić sprawnie, żeby mogły powstawać tu nowe centra logistyczne. Jeśli spojrzymy, jaka jest korelacja, to Polska w 2021 r. odnotowała rekordowy czas, jeśli chodzi o budowę terminali, magazynów, centr logistycznych. Natomiast niestety one powstały w większości w Polsce Zachodniej, Centralnej i Północnej. Zwykle były lokowane przy dużych węzłach, przy autostradzie, więc ta autostrada jest kluczowa.

– Mając na uwadze wojnę w Ukrainie, budowa autostrady A2 do granicy państwa z Białorusią nie jest zagrożona – mówi dyrektor warszawskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, Jarosław Wąsowski. – Cały czas monitorujemy sytuację. Decyzją Rady Ministrów został zwiększony budżet przeznaczony na program budowy dróg krajowych o 2,6 mld – właśnie tam jest autostrada A2 – co pozwala nam myśleć o waloryzacji dla tych kontraktów, które zostały zawarte przed wybuchem wojny, a które są kontynuowane w chwili obecnej. 

– Bez inwestycji w Małaszewiczach, terminali logistycznych, infrastruktury kolejowej nie będziemy uczestnikami transferu towarów z Chin do Europy Zachodniej – zaznacza prezes Bialskopodlaskiej Izby Gospodarczej, Jarosław Łepecki. – Musimy to robić, mimo że dzisiaj, patrząc krótkoterminowo, wydaje się, że te inwestycje powinny zaczekać. W moim przekonaniu nie.

O tym, jakie znaczenie będzie mieć rozbudowa parku logistycznego w Małaszewiczach, mówi Mirosław Smulczyński, prezes zarządu CL Europort – firmy, która zarządza jednym z terminali w Małaszewiczach. – W tej chwili przejście graniczne Brześć – Terespol może obsłużyć maksymalnie 16 par pociągów. Jeżeli nastąpi realizacja inwestycji modernizacji infrastruktury kolejowej w Małaszewiczach, to przepustowość wzrośnie do 50 par pociągów.

Czy wojna w Ukrainie może zagrozić budowie parku logistycznego w Małaszewiczach? – Myślę, że to mogłaby wstrzymać tylko taka stricte polityczna decyzja o wstrzymaniu tranzytu przez Rosję i Białoruś. Wtedy jesteśmy praktycznie odcięci od dostaw towaru i to jest dla nas w tej chwili największym zagrożeniem – stwierdza Mirosław Smulczyński.

– Myślę, że plusów rozwoju tego obszaru, w szczególności Małaszewicz, jest więcej – mówi wiceminister finansów Sebastian Skuza. – Trzeba działać w tym kierunku, żeby rozwijać ten port przeładunkowy, co będzie miało również wpływ na sytuację finansową państwa, gdyż tu może być ważny punkt europejskiego poboru ceł.

Budowa parku logistycznego w Małaszewiczach szacowana jest na ponad 3 mld złotych.

Dodajmy, że Komisja Europejska odmówiła finansowania budowy parku logistycznego w Małaszewiczach i z przyczyn budżetowych nie zostanie on dofinansowany. Jednak inwestycja ta nie jest zagrożona, zostanie zrealizowana z funduszy państwa.

Skuteczną realizację inwestycji zagwarantuje opublikowany na stronach Rządowego Centrum Legislacji projekt nowelizacji ustawy o komercjalizacji i restrukturyzacji przedsiębiorstwa państwowego „Polskie Koleje Państwowe” oraz ustawy o Funduszu Kolejowym.

MaT / opr. WM

Fot. Akademia Bialska FB

Exit mobile version